Tổng quan VN30 31/03/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 662.53 VN30: 610.76
(0.27▲0.04%)
(-2.26▼-0.37%)
KL: 262,791,623
KL: 90,378,380
Giá trị: 3,771.80 bil
Giá trị: 1976.08 bil
Số mã Tăng/Giảm: 136 47 187
Thỏa thuận: KL: 30,792,158 Giá trị: 781.40 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp