Tổng quan VN30 17/02/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 937.45 VN30: 865.86
(-0.44▼-0.05%)
(1.70▲0.20%)
KL: 204,351,144
KL: 98,428,741
Giá trị: 3,696.76 bil
Giá trị: 2598.8 bil
Số mã Tăng/Giảm: 133 65 158
Thỏa thuận: KL: 31,535,691 Giá trị: 922.47 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp