Tổng quan VN30 20/10/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 989.20 VN30: 919.13
(-0.62▼-0.06%)
(0.03▲069,308,160%)
KL: 174,424,315
KL: 2149.17
Giá trị: 3,540.39 bil
Giá trị: 0 bil
Số mã Tăng/Giảm: 140 59 151
Thỏa thuận: KL: 19,873,330 Giá trị: 489.73 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp