Tổng quan VN30 26/08/2019 12:24
Tình trạng thị trường: Bắt đầu nghỉ giữa đợt
VNI: 979.76 VN30: 889.18
(-12.69▼-1.28%)
(-11.35▼-1.26%)
KL: 98,957,129
KL: 38,465,080
Giá trị: 2,105.61 bil
Giá trị: 1186.58 bil
Số mã Tăng/Giảm: 81 37 204
Thỏa thuận: KL: 13,230,754 Giá trị: 253.14 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp