Tổng quan UPCOM 16/02/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
UPCOM: 56.47
(0.3▲0.54%)
KL: 10,869,100
Giá trị: 127.83 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 36 32 26
Thỏa thuận: KL: 53,015 Giá trị: 0.96 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp