Tổng quan UPCOM 26/08/2019 11:31
Tình trạng thị trường: Bắt đầu nghỉ giữa đợt
UPCOM: 57.82
(-0.13▼-0.23%)
KL: 6,329,400
Giá trị: 114.73 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 52 43 51
Thỏa thuận: KL: 2,085,578 Giá trị: 98.93 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp