VPB Thống kê 18/10/2019 9:1
VPB - Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Giá khớp gần nhất: 22.4 -0.1 (-0.44%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
22.5 24.05 20.95 22.0 22.5
Khớp lệnh KL: 5,441,580 Giá trị: 121.719 tỷ
Thỏa thuận KL: 3,272,000 Giá trị: 72.842 tỷ
Tổng G.D KL: 8,713,580 Giá trị: 194.561 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp