VNM Thống kê 18/10/2019 15:05
VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Giá khớp gần nhất: 132.5 1.5 (1.15%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
131.0 140.1 121.9 131.5 133.0
Khớp lệnh KL: 1,116,920 Giá trị: 147.774 tỷ
Thỏa thuận KL: 56,920 Giá trị: 7.543 tỷ
Tổng G.D KL: 1,173,840 Giá trị: 155.317 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp