VNM Thống kê 14/2/2020 15:05
VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Giá khớp gần nhất: 106.6 -0.3 (-0.28%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
106.9 114.3 99.5 106.6 107.4
Khớp lệnh KL: 708,080 Giá trị: 75.713 tỷ
Thỏa thuận KL: 176,440 Giá trị: 18.849 tỷ
Tổng G.D KL: 884,520 Giá trị: 94.562 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp