VNM Thống kê 31/3/2020 15:05
VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Giá khớp gần nhất: 91.0 -0.2 (-0.22%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
91.2 97.5 84.9 90.0 93.4
Khớp lệnh KL: 1,293,290 Giá trị: 118.614 tỷ
Thỏa thuận KL: 819,350 Giá trị: 75.098 tỷ
Tổng G.D KL: 2,112,640 Giá trị: 193.712 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp