TCH Thống kê 20/9/2019 15:05
TCH - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Giá khớp gần nhất: 24.05 -0.45 (-1.84%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
24.5 26.2 22.8 23.85 24.85
Khớp lệnh KL: 3,002,740 Giá trị: 72.718 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 3,002,740 Giá trị: 72.718 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp