STB Thống kê 14/2/2020 15:05
STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Giá khớp gần nhất: 11.6 0.1 (0.87%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
11.5 12.3 10.7 11.45 11.9
Khớp lệnh KL: 17,826,750 Giá trị: 207.830 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 17,826,750 Giá trị: 207.830 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp