STB Thống kê 31/3/2020 15:05
STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Giá khớp gần nhất: 7.3 -0.34 (-4.45%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
7.64 8.17 7.11 7.12 7.86
Khớp lệnh KL: 12,191,270 Giá trị: 91.122 tỷ
Thỏa thuận KL: 28,890 Giá trị: 0.231 tỷ
Tổng G.D KL: 12,220,160 Giá trị: 91.353 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp