STB Thống kê 22/1/2020 11:44
STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Giá khớp gần nhất: 10.9 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
10.9 11.65 10.15 10.75 10.95
Khớp lệnh KL: 7,030,700 Giá trị: 76.167 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 7,030,700 Giá trị: 76.167 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp