ROS Thống kê 18/10/2019 15:05
ROS - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Giá khớp gần nhất: 25.45 -0.05 (-0.2%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
25.5 27.25 23.75 24.95 25.45
Khớp lệnh KL: 24,184,740 Giá trị: 609.516 tỷ
Thỏa thuận KL: 3,700,000 Giá trị: 100.270 tỷ
Tổng G.D KL: 27,884,740 Giá trị: 709.786 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp