ROS Thống kê 31/3/2020 15:05
ROS - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Giá khớp gần nhất: 3.26 -0.24 (-6.86%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
3.5 3.74 3.26 3.26 3.52
Khớp lệnh KL: 7,990,290 Giá trị: 26.488 tỷ
Thỏa thuận KL: 3,520,003 Giá trị: 12.320 tỷ
Tổng G.D KL: 11,510,293 Giá trị: 38.808 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp