MSN Thống kê 18/10/2019 15:05
MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
Giá khớp gần nhất: 76.0 -1.0 (-1.3%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
77.0 82.3 71.7 76.0 77.5
Khớp lệnh KL: 448,610 Giá trị: 34.324 tỷ
Thỏa thuận KL: 320,950 Giá trị: 24.672 tỷ
Tổng G.D KL: 769,560 Giá trị: 58.996 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp