MSN Thống kê 14/2/2020 15:05
MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
Giá khớp gần nhất: 49.8 -0.4 (-0.8%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
50.2 53.7 46.7 49.45 50.2
Khớp lệnh KL: 1,120,310 Giá trị: 55.737 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 1,120,310 Giá trị: 55.737 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp