MSN Thống kê 31/3/2020 15:05
MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
Giá khớp gần nhất: 49.0 -0.1 (-0.2%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
49.1 52.5 45.7 48.2 49.9
Khớp lệnh KL: 3,667,100 Giá trị: 179.389 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 3,667,100 Giá trị: 179.389 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp