MBB Thống kê 31/3/2020 15:05
MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Giá khớp gần nhất: 13.55 -0.05 (-0.37%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
13.6 14.55 12.65 13.15 14.1
Khớp lệnh KL: 5,690,150 Giá trị: 77.858 tỷ
Thỏa thuận KL: 449,900 Giá trị: 6.546 tỷ
Tổng G.D KL: 6,140,050 Giá trị: 84.404 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp