MBB Thống kê 20/9/2019 15:05
MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Giá khớp gần nhất: 22.05 0.05 (0.23%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
22.0 23.5 20.5 22.0 22.25
Khớp lệnh KL: 4,001,720 Giá trị: 88.578 tỷ
Thỏa thuận KL: 95,200 Giá trị: 2.237 tỷ
Tổng G.D KL: 4,096,920 Giá trị: 90.815 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp