MBB Thống kê 14/2/2020 15:05
MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Giá khớp gần nhất: 21.75 0.35 (1.64%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
21.4 22.85 19.95 21.55 21.9
Khớp lệnh KL: 9,083,550 Giá trị: 197.661 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 9,083,550 Giá trị: 197.661 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp