LDG Thống kê 20/9/2019 15:05
LDG - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Giá khớp gần nhất: 10.25 0.1 (0.99%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
10.15 10.85 9.44 10.05 10.35
Khớp lệnh KL: 1,825,850 Giá trị: 18.721 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 1,825,850 Giá trị: 18.721 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp