ITA Thống kê 14/2/2020 15:05
ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo
Giá khớp gần nhất: 2.3 -0.05 (-2.13%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
2.35 2.51 2.19 2.29 2.36
Khớp lệnh KL: 1,556,150 Giá trị: 3.591 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 1,556,150 Giá trị: 3.591 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp