ITA Thống kê 31/3/2020 15:05
ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo
Giá khớp gần nhất: 1.83 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
1.83 1.95 1.71 1.73 1.87
Khớp lệnh KL: 1,560,770 Giá trị: 2.834 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 1,560,770 Giá trị: 2.834 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp