ITA Thống kê 22/1/2020 13:54
ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo
Giá khớp gần nhất: 2.64 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
2.64 2.82 2.46 2.62 2.64
Khớp lệnh KL: 372,570 Giá trị: 0.980 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 372,570 Giá trị: 0.980 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp