HSG Thống kê 31/3/2020 15:05
HSG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Giá khớp gần nhất: 4.55 -0.1 (-2.15%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
4.65 4.97 4.33 4.36 4.84
Khớp lệnh KL: 4,557,410 Giá trị: 21.065 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 4,557,410 Giá trị: 21.065 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp