HSG Thống kê 14/2/2020 15:05
HSG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Giá khớp gần nhất: 8.06 0.18 (2.28%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
7.88 8.43 7.33 7.85 8.06
Khớp lệnh KL: 3,932,620 Giá trị: 31.430 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 3,932,620 Giá trị: 31.430 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp