HPG Thống kê 18/10/2019 15:05
HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Giá khớp gần nhất: 21.4 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
21.4 22.85 19.95 21.3 21.55
Khớp lệnh KL: 2,289,250 Giá trị: 48.988 tỷ
Thỏa thuận KL: 912,380 Giá trị: 18.736 tỷ
Tổng G.D KL: 3,201,630 Giá trị: 67.724 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp