HPG Thống kê 31/3/2020 15:05
HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Giá khớp gần nhất: 16.85 0.5 (3.06%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
16.35 17.45 15.25 15.25 17.35
Khớp lệnh KL: 11,163,440 Giá trị: 187.004 tỷ
Thỏa thuận KL: 220,000 Giá trị: 3.676 tỷ
Tổng G.D KL: 11,383,440 Giá trị: 190.680 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp