HPG Thống kê 14/2/2020 15:05
HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Giá khớp gần nhất: 23.7 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
23.7 25.35 22.05 23.35 23.75
Khớp lệnh KL: 5,052,290 Giá trị: 119.283 tỷ
Thỏa thuận KL: 2,650,000 Giá trị: 61.216 tỷ
Tổng G.D KL: 7,702,290 Giá trị: 180.499 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp