HNG Thống kê 14/2/2020 15:05
HNG - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Giá khớp gần nhất: 13.6 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
13.6 14.55 12.65 13.25 13.6
Khớp lệnh KL: 140,740 Giá trị: 1.911 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 140,740 Giá trị: 1.911 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp