HNG Thống kê 31/3/2020 15:05
HNG - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Giá khớp gần nhất: 12.2 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
12.2 13.05 11.35 11.5 12.2
Khớp lệnh KL: 341,100 Giá trị: 4.087 tỷ
Thỏa thuận KL: 70,000 Giá trị: 0.854 tỷ
Tổng G.D KL: 411,100 Giá trị: 4.941 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp