HNG Thống kê 22/1/2020 12:18
HNG - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Giá khớp gần nhất: 14.05 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
14.05 15.0 13.1 13.8 14.05
Khớp lệnh KL: 112,540 Giá trị: 1.564 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 112,540 Giá trị: 1.564 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp