GAS Thống kê 14/2/2020 15:05
GAS - Công ty Cổ phần
Giá khớp gần nhất: 88.5 1.0 (1.14%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
87.5 93.6 81.4 87.0 88.9
Khớp lệnh KL: 162,870 Giá trị: 14.346 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 162,870 Giá trị: 14.346 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp