GAS Thống kê 18/10/2019 15:05
GAS - Công ty Cổ phần
Giá khớp gần nhất: 101.0 0 (0.00%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
101.0 108.0 94.0 100.9 101.8
Khớp lệnh KL: 167,550 Giá trị: 16.934 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 167,550 Giá trị: 16.934 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp