GAS Thống kê 31/3/2020 15:05
GAS - Công ty Cổ phần
Giá khớp gần nhất: 54.8 0.2 (0.37%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
54.6 58.4 50.8 54.0 57.7
Khớp lệnh KL: 414,540 Giá trị: 22.866 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 414,540 Giá trị: 22.866 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp