FPT Thống kê 31/3/2020 15:05
FPT - Công ty Cổ phần FPT
Giá khớp gần nhất: 41.1 0.7 (1.73%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
40.4 43.2 37.6 40.1 42.4
Khớp lệnh KL: 1,663,050 Giá trị: 68.788 tỷ
Thỏa thuận KL: 774,000 Giá trị: 31.337 tỷ
Tổng G.D KL: 2,437,050 Giá trị: 100.125 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp