FPT Thống kê 18/10/2019 15:05
FPT - Công ty Cổ phần FPT
Giá khớp gần nhất: 57.1 0.4 (0.71%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
56.7 60.6 52.8 56.6 57.6
Khớp lệnh KL: 1,447,340 Giá trị: 82.516 tỷ
Thỏa thuận KL: 25,950 Giá trị: 1.573 tỷ
Tổng G.D KL: 1,473,290 Giá trị: 84.089 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp