FPT Thống kê 14/2/2020 15:05
FPT - Công ty Cổ phần FPT
Giá khớp gần nhất: 54.5 0.2 (0.37%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
54.3 58.1 50.5 54.0 54.5
Khớp lệnh KL: 884,240 Giá trị: 47.966 tỷ
Thỏa thuận KL: 47,000 Giá trị: 2.731 tỷ
Tổng G.D KL: 931,240 Giá trị: 50.697 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp