FLC Thống kê 14/2/2020 15:05
FLC - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Giá khớp gần nhất: 3.99 -0.01 (-0.25%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
4.0 4.28 3.72 3.99 4.09
Khớp lệnh KL: 5,459,080 Giá trị: 21.934 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 5,459,080 Giá trị: 21.934 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp