FLC Thống kê 31/3/2020 15:05
FLC - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Giá khớp gần nhất: 2.48 -0.18 (-6.77%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
2.66 2.84 2.48 2.48 2.73
Khớp lệnh KL: 15,376,460 Giá trị: 39.424 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 15,376,460 Giá trị: 39.424 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp