CTG Thống kê 31/3/2020 15:05
CTG - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Giá khớp gần nhất: 17.2 -0.5 (-2.82%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
17.7 18.9 16.5 16.6 18.5
Khớp lệnh KL: 6,102,570 Giá trị: 107.370 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 6,102,570 Giá trị: 107.370 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp