ASM Thống kê 18/10/2019 15:05
ASM - CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Giá khớp gần nhất: 8.31 0.14 (1.71%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
8.17 8.74 7.6 8.18 8.43
Khớp lệnh KL: 4,781,420 Giá trị: 39.842 tỷ
Thỏa thuận KL: 0 Giá trị: 0.000 tỷ
Tổng G.D KL: 4,781,420 Giá trị: 39.842 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính
Data not found!


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp