AMD Thống kê 31/3/2020 15:05
AMD - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
Giá khớp gần nhất: 2.74 -0.2 (-6.8%)
Giá: T.Chiếu Trần Sàn Thấp Cao
2.94 3.14 2.74 2.74 2.86
Khớp lệnh KL: 19,490,630 Giá trị: 53.461 tỷ
Thỏa thuận KL: 400,000 Giá trị: 1.096 tỷ
Tổng G.D KL: 19,890,630 Giá trị: 54.557 tỷ
B.Đ | T.tin NN | Tin tức | Tổng quan | Tài chính


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp