Bảng giá: VNM 26/08/2019 11:40
VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Giá khớp gần nhất: 120.5 -2.5 (-2.0%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
131.6
123.0
114.4
122.2
120.3
NN mua: 128,520
NN bán: 190,750

Giá KL    Giá KL
M1:120.5 650    B1:120.6 9,550
M2:120.4 14,910    B2:120.7 44,100
M3:120.3 9,820    B3:120.8 5,060
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp