Bảng giá: STB 26/08/2019 11:32
STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Giá khớp gần nhất: 10.45 -0.25 (-2.3%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
11.4
10.7
9.96
10.65
10.45
NN mua: 6,500
NN bán: 343,000

Giá KL    Giá KL
M1:10.45 354,320    B1:10.5 57,570
M2:10.4 609,150    B2:10.55 204,880
M3:10.35 136,630    B3:10.6 158,770
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp