Bảng giá: ROS 26/08/2019 12:14
ROS - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Giá khớp gần nhất: 25.5 -1.1 (-4.1%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
28.45
26.6
24.75
25.9
25.25
NN mua: 17,190
NN bán: 0

Giá KL    Giá KL
M1:25.35 50    B1:25.5 100
M2:25.3 11,800    B2:25.6 150
M3:25.25 502,820    B3:25.65 2,150
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp