Bảng giá: MSN 26/08/2019 12:5
MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
Giá khớp gần nhất: 75.3 -1.7 (-2.2%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
82.3
77.0
71.7
76.5
75.2
NN mua: 69,240
NN bán: 90,500

Giá KL    Giá KL
M1:75.3 100    B1:75.7 3,390
M2:75.2 16,490    B2:75.8 3,100
M3:75.1 14,150    B3:75.9 17,010
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp