Bảng giá: ITA 26/08/2019 12:36
ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo
Giá khớp gần nhất: 3.27 0.04 (1.2%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
3.45
3.23
3.01
3.33
3.21
NN mua: 10,000
NN bán: 40,100

Giá KL    Giá KL
M1:3.26 42,650    B1:3.27 3,080
M2:3.25 88,360    B2:3.28 21,460
M3:3.24 38,750    B3:3.29 55,610
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp