Bảng giá: HPG 26/08/2019 12:2
HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Giá khớp gần nhất: 22.9 -0.5 (-2.1%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
25.0
23.4
21.8
23.15
22.85
NN mua: 276,540
NN bán: 836,450

Giá KL    Giá KL
M1:22.85 219,760    B1:22.9 210
M2:22.8 250,470    B2:22.95 134,630
M3:22.75 89,570    B3:23.0 157,300
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp