Bảng giá: HNG 26/08/2019 11:48
HNG - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Giá khớp gần nhất: 16.85 -0.3 (-1.7%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
18.35
17.15
15.95
17.05
16.7
NN mua: 0
NN bán: 0

Giá KL    Giá KL
M1:16.85 5,910    B1:16.9 6,730
M2:16.8 65,060    B2:17.0 9,500
M3:16.75 300    B3:17.05 1,650
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp