Bảng giá: GAS 26/08/2019 12:2
GAS - Công ty Cổ phần
Giá khớp gần nhất: 101.5 -2.5 (-2.4%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
111.2
104.0
96.8
103.0
101.5
NN mua: 6,350
NN bán: 107,670

Giá KL    Giá KL
M1:101.5 190    B1:101.6 2,010
M2:101.4 520    B2:101.7 10,000
M3:101.3 330    B3:101.8 4,540
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp