Bảng giá: FPT 26/08/2019 11:54
FPT - Công ty Cổ phần FPT
Giá khớp gần nhất: 53.7 -0.7 (-1.3%)
Trần
T.Chiếu
Sàn
Cao
Thấp
58.2
54.4
50.6
54.2
53.5
NN mua: 100,000
NN bán: 100,000

Giá KL    Giá KL
M1:53.7 3,700    B1:53.8 6,220
M2:53.6 18,300    B2:53.9 40,060
M3:53.5 53,780    B3:54.0 28,980
Mua Bán


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp