Bảng giá chứng khoán: 26/01/2020 12:55
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI
991.46 5.09 (0.52%) 3,564.59
VN30
909.09 2.57 (0.28%) 2040.08
HNX
106.28 0.69 (0.65%) 235.89
HNX30
187.01 3.08 (1.68%) 172.76
UPCOM
56.22 0.26 (0.47%) 102.61
CÁC CHỈ SỐ KHÁC

Giá Thay đổi KL
FPT 56.5 1 (1.8%) 3,165,650
GAS 94.9 0 (0%) 162,790
VNM 121.3 0.3 (0.2%) 794,440
MSN 53.4 -1.1 (-2.0%) 540,210

Để thêm nhiều mã, dùng dấu "","" để phân cách (FPT,ACB...). Để bỏ mã, thêm dấu ""-"" vào trước (-FPT,-ACB...). Để bỏ tất cả mã, nhập ""CLEAR"""Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp