Bảng giá chứng khoán: 17/02/2020 15:05
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI
937.45 -0.44 (-0.05%) 3,696.76
VN30
865.86 1.70 (0.20%) 2598.8
HNX
109.74 1.55 (1.43%) 411.66
HNX30
190.36 1.75 (0.93%) 328.38
UPCOM
56.47 0.3 (0.54%) 127.83
CÁC CHỈ SỐ KHÁC

Giá Thay đổi KL
FPT 54.5 0.2 (0.4%) 884,240
GAS 88.5 1 (1.1%) 162,870
VNM 106.6 -0.3 (-0.3%) 708,080
MSN 49.8 -0.4 (-0.8%) 1,120,310

Để thêm nhiều mã, dùng dấu "","" để phân cách (FPT,ACB...). Để bỏ mã, thêm dấu ""-"" vào trước (-FPT,-ACB...). Để bỏ tất cả mã, nhập ""CLEAR"""Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp