Bảng giá chứng khoán: 20/10/2019 15:05
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI
989.2 -0.62 (-0.06%) 3,540.39
VN30
919.13 0.03 (069,308,160%) 0
HNX
105.48 -0.59 (-0.55%) 276.52
HNX30
186.28 -1.69 (-0.9%) 186.31
UPCOM
56.46 -0.01 (-0.02%) 98.8
CÁC CHỈ SỐ KHÁC

Giá Thay đổi KL
FPT 57.1 0.4 (0.7%) 1,447,340
GAS 101 0 (0%) 167,550
VNM 132.5 1.5 (1.1%) 1,116,920
MSN 76 -1 (-1.3%) 448,610

Để thêm nhiều mã, dùng dấu "","" để phân cách (FPT,ACB...). Để bỏ mã, thêm dấu ""-"" vào trước (-FPT,-ACB...). Để bỏ tất cả mã, nhập ""CLEAR"""Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp