Bảng giá chứng khoán: 26/08/2019 12:6
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI
979.76 -12.69 (-1.28%) 2,105.61
VN30
889.18 -11.35 (-1.26%) 1186.58
HNX
102.15 -1.1 (-1.07%) 166.66
HNX30
188.59 -2.26 (-1.18%) 136.73
UPCOM
57.82 -0.13 (-0.23%) 114.73
CÁC CHỈ SỐ KHÁC

Giá Thay đổi KL
FPT 53.7 -0.7 (-1.3%) 1,049,080
GAS 101.5 -2.5 (-2.4%) 268,220
VNM 120.5 -2.5 (-2.0%) 518,660
MSN 75.3 -1.7 (-2.2%) 242,240

Để thêm nhiều mã, dùng dấu "","" để phân cách (FPT,ACB...). Để bỏ mã, thêm dấu ""-"" vào trước (-FPT,-ACB...). Để bỏ tất cả mã, nhập ""CLEAR"""Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp