Bảng giá chứng khoán: 31/03/2020 15:05
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI
662.53 0.27 (0.04%) 3,771.80
VN30
610.76 -2.26 (-0.37%) 1976.08
HNX
92.64 -0.65 (-0.69%) 337.04
HNX30
167.89 -1.04 (-0.61%) 243.63
UPCOM
47.74 0.11 (0.22%) 96.32
CÁC CHỈ SỐ KHÁC

Giá Thay đổi KL
FPT 41.1 0.7 (1.7%) 1,663,050
GAS 54.8 0.2 (0.4%) 414,540
VNM 91 -0.2 (-0.2%) 1,293,290
MSN 49 -0.1 (-0.2%) 3,667,100

Để thêm nhiều mã, dùng dấu "","" để phân cách (FPT,ACB...). Để bỏ mã, thêm dấu ""-"" vào trước (-FPT,-ACB...). Để bỏ tất cả mã, nhập ""CLEAR"""Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp