Chỉ số khác
HSX
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
VNI 937.45 -0.79 (-0.08%) 3,696.76
VN100 831.84 1.27 (0.15%) 2,335.08
VN30 865.86 1.70 (0.20%) 1,793.55
VNALL 828.37 1.17 (0.14%) 2,611.03
VNMID 908.22 1.12 (0.12%) 541.53
VNSML 741.43 1.68 (0.23%) 275.96
VNXAL 1,292.67 3.43 (0.27%) 2,996.75
HNX
Chỉ số Giá trị Thay đổi GTGD (tỷ)
HNX30 190.36 1.75 (0.93%) 328.38


Bảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp