Tổng quan HSX 19/10/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 989.20 VN30: 919.13
(-0.62▼-0.06%)
(0.03▲069,308,160%)
KL: 174,424,315
KL: 2149.17
Giá trị: 3,540.39 bil
Giá trị: 0 bil
Số mã Tăng/Giảm: 140 59 151
Thỏa thuận: KL: 19,873,330 Giá trị: 489.73 tỷ
P1:992.00(2.18▲0.22%) KL:4,027,340 GT:55.20 tỷ
P2:989.47(-0.35▼-0.04%) KL:143,014,120 GT:2,784.82 tỷ
P3:989.20(-0.62▼-0.06%) KL:171,778,135 GT:3,452.97 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp