Tổng quan HSX 31/03/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 662.53 VN30: 610.76
(0.27▲0.04%)
(-2.26▼-0.37%)
KL: 262,791,623
KL: 90,378,380
Giá trị: 3,771.80 bil
Giá trị: 1976.08 bil
Số mã Tăng/Giảm: 136 47 187
Thỏa thuận: KL: 30,792,158 Giá trị: 781.40 tỷ
P1:669.74(7.48▲1.13%) KL:11,034,965 GT:208.79 tỷ
P2:661.43(-0.83▼-0.13%) KL:241,857,320 GT:3,361.94 tỷ
P3:662.53(0.27▲0.04%) KL:258,556,853 GT:3,635.21 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp