Tổng quan HSX 26/08/2019 11:33
Tình trạng thị trường: Bắt đầu nghỉ giữa đợt
VNI: 979.76 VN30: 889.18
(-12.69▼-1.28%)
(-11.35▼-1.26%)
KL: 98,957,129
KL: 38,465,080
Giá trị: 2,105.61 bil
Giá trị: 1186.58 bil
Số mã Tăng/Giảm: 81 37 204
Thỏa thuận: KL: 13,230,754 Giá trị: 253.14 tỷ
P1:983.80(-8.65▼-0.87%) KL:4,006,930 GT:86.62 tỷ
P2:979.76(-12.69▼-1.28%) KL:98,957,129 GT:2,105.61 tỷ
P3:0(0■0%) KL:0 GT:0 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp