Tổng quan HSX 15/12/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 966.18 VN30: 880.55
(-1.99▼-0.21%)
(-4.25▼-0.48%)
KL: 219,156,032
KL: 92,783,280
Giá trị: 4,239.64 bil
Giá trị: 2677 bil
Số mã Tăng/Giảm: 140 62 142
Thỏa thuận: KL: 45,469,583 Giá trị: 1,089.87 tỷ
P1:969.43(1.26▲0.13%) KL:6,766,870 GT:99.50 tỷ
P2:968.09(-0.08▼-0.01%) KL:190,659,392 GT:3,561.26 tỷ
P3:966.18(-1.99▼-0.21%) KL:218,574,042 GT:4,204.54 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp