Tổng quan HSX 16/02/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VNI: 937.45 VN30: 865.86
(-0.44▼-0.05%)
(1.70▲0.20%)
KL: 204,351,144
KL: 98,428,741
Giá trị: 3,696.76 bil
Giá trị: 2598.8 bil
Số mã Tăng/Giảm: 133 65 158
Thỏa thuận: KL: 31,535,691 Giá trị: 922.47 tỷ
P1:939.28(1.39▲0.15%) KL:6,421,804 GT:79.45 tỷ
P2:939.15(1.26▲0.13%) KL:190,694,554 GT:3,299.16 tỷ
P3:937.45(-0.44▼-0.05%) KL:202,367,060 GT:3,573.70 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp