Tổng quan HNX 22/09/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 104.14
HNX30: 189.73
(0.1▲0.1%)
(-0.57▼-0.3)
KL: 23,172,400
KL: 13,500,500
Giá trị: 293.72 tỷ
Giá trị: 230.75 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 47 32 71
Thỏa thuận: KL: 4,058,183 Giá trị: 69.21 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp