Tổng quan HNX 18/11/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 105.15
HNX30: 186.24
(-0.88▼-0.83%)
(-1.27▼-0.68)
KL: 18,647,000
KL: 9,264,000
Giá trị: 213.21 tỷ
Giá trị: 150.47 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 42 41 57
Thỏa thuận: KL: 1,875,060 Giá trị: 34.07 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp