Tổng quan HNX 31/03/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 92.64
HNX30: 167.89
(-0.65▼-0.69%)
(-1.04▼-0.61)
KL: 49,575,900
KL: 30,027,700
Giá trị: 337.04 tỷ
Giá trị: 243.63 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 51 31 71
Thỏa thuận: KL: 1,929,089 Giá trị: 29.18 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp