Tổng quan HNX30 26/08/2019 12:18
Tình trạng thị trường: Bắt đầu nghỉ giữa đợt
HNX: 102.15
HNX30: 188.59
(-1.1■-1.07%)
(-2.26▼-1.18)
KL: 13,869,300
KL: 8,213,700
Giá trị: 166.66 tỷ
Giá trị: 136.73 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 46 37 73
Thỏa thuận: KL: 2,740,350 Giá trị: 142.51 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp