Tổng quan HNX30 15/12/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 102.94
HNX30: 181.4
(0.23▲0.22%)
(0.49▲0.27)
KL: 29,603,500
KL: 11,003,600
Giá trị: 251.74 tỷ
Giá trị: 128.37 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 46 46 37
Thỏa thuận: KL: 9,091,141 Giá trị: 118.72 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp