Tổng quan HNX30 16/02/2020 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 109.74
HNX30: 190.36
(1.55▲1.43%)
(1.75▲0.93)
KL: 30,651,000
KL: 19,211,500
Giá trị: 411.66 tỷ
Giá trị: 328.38 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 38 49 44
Thỏa thuận: KL: 4,518,422 Giá trị: 57.21 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp