Tổng quan HNX30 19/10/2019 15:05
Tình trạng thị trường: Đóng cửa
HNX: 105.48
HNX30: 186.28
(-0.59■-0.55%)
(-1.69▼-0.9)
KL: 23,564,000
KL: 12,554,900
Giá trị: 276.52 tỷ
Giá trị: 186.31 tỷ
Số mã Tăng/Giảm: 47 41 44
Thỏa thuận: KL: 2,721,167 Giá trị: 34.14 tỷBảng giá chứng khoán | Tin tức | Tổng quan thị trường | Chỉ số chứng khoán thế giới | Bảng giá các thị trường khác | Lịch sự kiện | Trợ giúp